Archive for the ‘Penyu’ Category

PENYU HIJAU (Chelonia mydas)

Posted by: agriefishery on Januari 20, 2011

PENYU PIPIH (natator depressa)

Posted by: agriefishery on Januari 20, 2011

PENYU SISIK (Eretmochelys imbricata)

Posted by: agriefishery on Januari 20, 2011

PENYU TEMPAYAN (Caretta caretta)

Posted by: agriefishery on Januari 11, 2011

PENYU LEKANG (Lepidochelys olivacea)

Posted by: agriefishery on Januari 11, 2011